TruSka

22 teksty – auto­rem jest TruS­ka.

A gdy­by niebo nie było niebies­kie, tra­wa nie była zielo­na , a my nie by­libyśmy ludźmi? Świat byłby lepszy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 sierpnia 2010, 17:02

Daw­no te­mu w krainie rozpaczy
Znikło wszystko,
Wszys­tko co miało sens,
Cały świat pogrążył się w mroku.
W mglis­tej ot­chłani oceanu nienawiści
Za­pano­wał niebyt.
Jed­nak pew­ne­go dnia
Na niebie po­jawiło się coś niezwykłego,
Coś co zmieniło wszystko
A tym czymś
Była mik­rosko­pij­nej wiel­kości nadzieja
Nadzieja na to 
Że Wszys­tko wróci do normy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 marca 2010, 15:04

Wszys­tko się zmienia.
Nieko­nie­cznie na lepsze. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 lutego 2010, 11:28

Kłam­stwo pot­ra­fi zniszczyć wszystko. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 16 lutego 2010, 16:59

Smuetk roz­ciąga się nad moim życiem jak dym nad pożarem.
Tyl­ko cza­sem wi­dać coś prócz niego. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 lutego 2010, 17:06

Przy­jaciele - cza­sami zos­tają nam tyl­ko oni. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 8 lutego 2010, 16:46

Za­gubiona we włas­nej roz­paczy
zniknęła. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 22 stycznia 2010, 14:21

Trud­no jest zro­zumieć śmierć,
A co do­piero miłość. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 stycznia 2010, 13:58

Boję się tyl­ko Odrzucenia.
Że pop­rostu mnie nie kochasz. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 19 stycznia 2010, 16:28

Życie można porównać do rze­ki :
Zaczy­nasz na górze, nieświado­my co będzie na końcu. Szyb­ko jed­nak płyniesz w dół po różnych przeszko­dach ja­kie da­je Ci los.
Zbliżasz się do morza , gdzie nik­niesz ja­ko nic. Po nieubłagal­nym wejściu do Oceanu zaczy­nasz czuć że to koniec.
Błądzisz co­raz głębiej, i nag­le znikasz. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 stycznia 2010, 16:06

TruSka

Cały świat wygląda myląco w lustrze , tak jakby za lśniącą srebrzystą smugą istniał drugi lepszy świat Identyczny do tego w którym żyjemy. Tylko że odwrócony. Życie jest wystarczająco zagadkowe i bez myślenia o innych światach, gapiących się na nas z lustra - dlatego właśnie ludzie którzy spędzają dużo czasu patrząc w lustro nie bardzo mogą myśleć o czymkolwiek poza sekretami po tak długiej refleksji bad odbiciem, takimi jak istnienie nieznajomych dotąd brata lub siostry którzy podglądają ich od dawna z tamtej strony.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TruSka

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność